Senchę produkowaną z zebranych w późniejszym okresie – latem lub jesienią – liści nazywa się banchą. Z uwagi na silne nasłonecznienie latem, herbata jest w efekcie stosunkowo cierpka.